Koszenie i inne prace ogrodnicze
Koszenie i inne prace ogrodnicze
  • zakładanie, pielęgnacja i koszenie trawników - rekultywacja
  • koszenie wysokich chwastów
  • cięcie, formowanie drzew owocowych, krzewów, żywopłotów
  • rozdrabnianie rębakiem sciętych gałęzi
  • opryski drzew, krzewów i żywopłotów
Koszty usług określamy indywidualnie po obejrzeniu zakresu prac.
                
Odwiedziło nas : 68533 osób